9 września 2022 Autor adminx 0

Czym jest Solidarność sędziowska i jak działa?

Termin Solidarność sędziowska opisuje obowiązek sędziów do przestrzegania prawa, nawet jeśli jest to sprzeczne z ich osobistymi poglądami. Jest to ważna koncepcja w konstytucjonalizmie, która pozwala na interpretację prawa zgodnie z tym, jak jest ono napisane, a nie zgodnie z tym, co dany sędzia uważa za słuszne lub sprawiedliwe.Solidarność sędziowska została po raz pierwszy wprowadzona na początku XX wieku przez niemieckiego jurystę Carla Jacoba Diesera. Stwierdził on, że sędziowie powinni podejmować decyzje na podstawie intencji prawa, a nie swoich osobistych uprzedzeń. Nie można oczekiwać, że ktoś będzie przestrzegał prawa, z którym osobiście się nie zgadza, ponieważ prowadziłoby to do anarchii. Na przykład sędzia musi przestrzegać prawa, które uważa za słuszne, nawet jeśli jest to sprzeczne z jego własnymi przekonaniami lub moralnością, ponieważ jest urzędnikiem państwowym, a nie osobą prywatną.

Niezależność sądowa to idea, że sędziowie powinni być wolni od wszelkich zewnętrznych wpływów w ich zdolności do interpretowania prawa. Oznacza to, że sędziowie nie powinni być pod wpływem polityki, nacisków lub jakichkolwiek innych zewnętrznych wpływów w podejmowaniu decyzji. Koncepcja ta jest ważna dla konstytucjonalizmu, ponieważ pozwala sędziom podejmować decyzje w oparciu o prawo, a nie o ich osobiste odczucia czy przekonania.

Innymi słowy, niezawisłość sędziowska jest ważna, aby zapewnić, że decyzja sędziego opiera się wyłącznie na prawie, a nie na jego własnej moralności. Nie można oczekiwać od sędziów podejmowania decyzji sprzecznych z ich osobistymi przekonaniami, ponieważ prowadziłoby to do anarchii. Aby egzekwować prawo, sędziowie muszą być bezstronni i niezależni. Jeśli sędziowie nie są niezależni, wówczas mogą ulec wpływowi czynników zewnętrznych, takich jak presja społeczna, co może spowodować niesprawiedliwe i krzywdzące wyniki.

Sędziowska dyskrecja

Dyskrecja sędziowska to zdolność sędziego do podjęcia decyzji, która nie jest bezpośrednio związana z prawem. Koncepcja ta jest ważna dla konstytucjonalizmu, ponieważ pozwala sędziom interpretować prawo w sposób, który jest sprawiedliwy i rozsądny. Sędziowie nie są zobowiązani do podejmowania decyzji, które są sprzeczne z prawem, ale mają możliwość podejmowania decyzji, które idą w innym kierunku niż prawo by poszło.

Na przykład, sędzia może podjąć decyzję o skazaniu oskarżonego na karę zawieszenia, zamiast na karę pozbawienia wolności, nawet jeśli prawo nie przewiduje takiej decyzji. Innym przykładem może być decyzja sędziego o uniewinnieniu oskarżonego od popełnienia przestępstwa, ponieważ prawo nie zawiera żadnych przepisów dotyczących tej decyzji. Sędziowie mają możliwość podejmowania decyzji, które nie są bezpośrednio związane z prawem, a ta swoboda jest niezbędna do funkcjonowania demokracji konstytucyjnej.

Czym jest odpowiedzialność sędziowska?

Odpowiedzialność sędziowska to koncepcja, zgodnie z którą sędziowie powinni być odpowiedzialni za swoje decyzje i sposób, w jaki te decyzje są stosowane. Oznacza to, że sędziowie powinni być odpowiedzialni za swoje decyzje, niezależnie od tego, czy są one właściwe z punktu widzenia prawa lub danego oskarżonego, czy też nie. Odpowiedzialność sędziowska jest ważna, ponieważ pozwala na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności za wyniki ich decyzji.

Kiedy sędziowie podejmują decyzje, które są sprzeczne z prawem, łamią umowę między ludźmi a rządem. Jeśli rząd łamie umowę z ludźmi, to ludzie mają prawo pociągnąć rząd do odpowiedzialności i zażądać zmian. Sędziowie nie są jednak odpowiedzialni przed ludźmi, więc nie muszą odpowiadać za wyniki swoich decyzji.

Niezależność sędziowska i dyskrecja sędziowska to pojęcia niezbędne w demokracji konstytucyjnej. Pozwalają one sędziom interpretować prawo bez ulegania wpływom czynników zewnętrznych, takich jak presja polityków czy programy społeczne. Sędziowie mogą również podejmować decyzje sprzeczne z prawem, o ile są one oparte na intencjach prawa, a nie na osobistych przekonaniach sędziego.

Odpowiedzialność sędziowska jest jednak ważna w demokracji konstytucyjnej. Umożliwia ona rozliczanie sędziów z rezultatów ich decyzji oraz z prawa, które egzekwują. Kiedy sędziowie są rozliczani ze swoich decyzji, zapewnia to, że prawo jest stosowane w sposób uczciwy i sprawiedliwy.