8 września 2022 Autor adminx 0

Jak wspierać współpracowników i tworzyć kulturę solidarności

Światowej klasy środowiska pracy są budowane od podstaw z myślą o wsparciu pracowników. Zamiast polegać na odizolowanych dodatkach i świadczeniach, firmy, które chcą wspierać kulturę solidarności, muszą tworzyć miejsca pracy, w których dobro pracowników będzie stawiane na pierwszym miejscu. Wspieranie kolegów jest niezbędne w tworzeniu kultury solidarności, ponieważ sprzyja współpracy, zaufaniu i koleżeństwu. Zamiast skupiać się na indywidualnych osiągnięciach, pracownicy powinni być wspierani w realizacji celów rozwoju osobistego i zachęcani do doskonalenia swojego stylu pracy i praktyki – z kolegami z zespołu u boku. Poniżej przedstawiamy 10 sposobów, w jaki możesz wspierać swoich współpracowników, aby stworzyć kulturę solidarności w swojej firmie…

Tworzenie kultury przejrzystości

Przejrzystość prowadzi do zaufania i jest podstawą relacji. Ale jak wygląda przejrzyste miejsce pracy? Na początek, zaczyna się od kodeksu postępowania dla pracowników i menedżerów. Jasno określ, co jest dopuszczalne, a co nie, i codziennie wzmacniaj kulturę przejrzystości. Kolejnym krokiem jest posiadanie kultury „zobacz, co ja robię”. Jeśli masz kulturę „widzę, co mówię” lub „widzę, co robię”, możesz promować przejrzystość poprzez regularne otwieranie komputera lub smartfona i „widzę, co robię”. Możesz również wyrobić sobie nawyk otwierania poczty elektronicznej i innych narzędzi komunikacyjnych oraz sprawdzania, co robią Twoi pracownicy. Jeśli członkowie Twojego zespołu robią coś nieodpowiedniego, nieetycznego lub nielegalnego, wyrób sobie nawyk informowania ich o tym.

Świeć przykładem

Jeśli nic innego, dawaj przykład. Jeśli chcesz wspierać kulturę przejrzystości, musisz praktykować to, co głosisz. Wyrób sobie nawyk otwierania komputera lub smartfona i „see-what-I-do”. Wyrób w sobie nawyk otwierania poczty elektronicznej i innych narzędzi komunikacyjnych oraz sprawdzania, co robią twoi pracownicy. Jeśli członkowie Twojego zespołu robią coś niewłaściwego, nieetycznego lub nielegalnego, wyrób sobie nawyk, aby dać im znać.

Zespół omawia nowy projekt

Częste mówienie „dziękuję” to okazywanie uznania. Niezależnie od tego, czy jest to ciągły wysiłek, czy konkretne osiągnięcie lub gest, docenienie jest ważnym narzędziem budowania koleżeństwa w miejscu pracy. Może to być tak proste, jak powiedzenie „dziękuję” swoim kolegom za ich ciężką pracę i poświęcenie dla firmy.

Zachęcaj do wyznaczania celów rozwoju osobistego

Aby zmaksymalizować wartość każdego pracownika, musisz zachęcać do stawiania sobie celów rozwoju osobistego. Pracownicy powinni mieć cele, niezależnie od tego, czy chodzi o doskonalenie umiejętności, rozwój kariery, czy osiągnięcie celu osobistego. Jeśli zauważysz braki w umiejętnościach lub obszary wymagające poprawy, poświęć czas, aby pomóc członkom swojego zespołu w rozwijaniu umiejętności, które będą im potrzebne do odniesienia sukcesu w przyszłości. Jeśli zauważysz jakieś braki w umiejętnościach lub obszary potrzeb, poświęć trochę czasu, aby pomóc członkom swojego zespołu rozwinąć umiejętności, które będą im potrzebne do odniesienia sukcesu w przyszłości. Jeśli ktoś pracuje nad osiągnięciem osobistego celu, świętuj z nim i zaoferuj wskazówki.

Komunikuj się codziennie ze swoim zespołem

Komunikacja jest kluczem do sukcesu. Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne informowanie o kluczowych wydarzeniach w firmie, codzienną informację zwrotną na temat wyników firmy, czy nieformalne rozmowy o życiu i pracy, komunikacja jest kluczem do budowania silnej kultury firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne informowanie o kluczowych wydarzeniach w firmie, codzienną informację zwrotną na temat wyników firmy, czy nieformalne rozmowy o życiu i pracy, komunikacja jest kluczem do budowania silnej kultury firmy. Jeśli ktoś doświadcza niepowodzeń, daj mu znać, jak się sprawy mają i niech wie, że jesteś tam, aby go wysłuchać.

Regularnie organizuj działania związane z budowaniem zespołu

Zajęcia integracyjne, takie jak tenis drużynowy, gry w softball czy wieczory z komedią stand-up, pomagają przełamywać bariery i sprzyjają poczuciu przynależności i połączenia między różnymi działami. Pomagają również budować zaufanie, tworzyć koleżeństwo i dają pracownikom możliwość bycia zauważonym i usłyszanym. Jeśli nie masz w swojej firmie zajęć integracyjnych, rozważ nawiązanie współpracy z lokalną społecznością, aby stworzyć bardziej całościowe doświadczenie dla swoich pracowników.

Miejsce pracy jest kluczowym miejscem do kultywowania empatii i pracy zespołowej. Im bardziej okazujesz uznanie dla swojego zespołu i uczysz się od niego, tym większy sukces odniesiesz. Aby kultura solidarności mogła się rozwijać, każdy w firmie musi czuć się wspierany i doceniany. Najlepszym sposobem na wspieranie swojego zespołu jest stworzenie kultury, w której pracownicy są doceniani i wspierani. Wspierając kulturę solidarności, dajesz swojemu zespołowi możliwość współpracy, komunikacji i dążenia do wspólnego celu. Kultywowanie kultury solidarności w firmie wymaga wysiłku, ale jest tego warte, ponieważ może mieć ogromny wpływ na wyniki finansowe.