solidarnosc
8 września 2022 Autor adminx 0

Co to znaczy być solidarnym? – Moja osobista podróż

W ciągu ostatnich kilku miesięcy słowo „solidarność” było często używane. Pojawiło się ono w rozmowach między przyjaciółmi, członkami rodziny i zupełnie obcymi ludźmi. Nawet w artykułach, które nie dotyczą polityki, pojawiało się pojęcie solidarności, najczęściej jako uzasadnienie, dlaczego powinniśmy wspierać uciskane grupy lub bronić wrażliwych mniejszości. W rzeczywistości słowo to pojawiało się tak często, że wiele osób w końcu zaczęło zadawać pytania na jego temat. Czy dla wszystkich solidarność oznacza to samo? A jeśli nie, to co tak naprawdę oznacza?

Solidarność to nie to samo co jedność.
Solidarność to szerokie pojęcie, które ludzie często mylą z jednością. Podczas gdy jedność jest ideałem bycia razem z innymi ludźmi we wspólnej sprawie, solidarność jest konkretnym aktem wspierania innych, którzy są w potrzebie. W solidarności nie chodzi o poczucie, że jest się jednym ze wszystkimi, ale o poczucie, że jest się jednym z tymi, którzy są uciskani. Chodzi o zrozumienie, że ludzie nie są wszyscy tacy sami, że każdy ma inne doświadczenia opresji. To może być trudne, zwłaszcza że społeczeństwo nauczyło nas traktować wszystkich ludzi tak, jakby byli tacy sami. Na przykład, jeśli jesteś osobą kolorową, można oczekiwać, że będziesz się zachowywać w określony sposób, aby być postrzeganym jako „normalny” i „ludzki”. Ale ze względu na historię ucisku naszego społeczeństwa, można oczekiwać, że pewne rzeczy, które zrobisz lub powiesz, różnią się od „normy”. Na przykład można oczekiwać, że będziesz zachowywał się i mówił w określony sposób, aby ludzie nie postrzegali cię jako „innego” lub „dziwnego” z powodu twojego koloru skóry. Innymi słowy, solidarność nie wymaga, abyśmy czuli się „jednym” ze wszystkimi. Oznacza ona, że jesteśmy zjednoczeni w naszym pragnieniu wspierania tych, którzy są uciskani.

Solidarność oznacza wspieranie tych, którzy są uciskani.

Solidarność to ulica dwukierunkowa. Kiedy wspieramy uciskane grupy lub ludzi, nie robimy tego, by czuć się od nich lepszymi lub by ich „naprawić”. Wspieramy ich, ponieważ widzimy, że są uciskani i potrzebują naszej pomocy. Solidarność nie oznacza, że zgadzamy się z jakąś ideą czy aprobujemy jakieś zachowanie. Jest to raczej akt współczucia: uznanie, że istnieją grupy ludzi, którzy są uciskani i że ich ucisk jest czymś złym. Solidarność nie oznacza, że akceptujemy ucisk, jakby był „normalny” lub „w porządku”, albo że popieramy go, bo nie znamy lepszego.

Solidarność nie oznacza koniecznie lubienia każdego, kogo się wspiera.

Solidarność nie oznacza, że musimy lubić ludzi, którzy są uciskani tak samo jak my. Na przykład osoba, która jest członkiem mniejszości rasowej, może być postrzegana jako „lider” lub najbardziej godna naszej solidarności. Nie oznacza to jednak, że musimy zgadzać się ze wszystkim, co mówi, ani że akceptujemy jej opresyjne zachowanie. Solidarność polega na wspieraniu ich walki z uciskiem. Nie chodzi o to, by akceptować te same postawy i zachowania, co osoba, która jest uciskana.

Solidarność bierze się tylko ze zrozumienia opresji.

Solidarność buduje się poprzez zrozumienie konkretnych sposobów, w jakie ludzie są uciskani w naszym społeczeństwie. Solidarność to nie to samo, co uznanie, że ludzie z pewnej grupy doświadczają „bólu” lub „cierpienia” i że to właśnie czyni ich godnymi naszego wsparcia. Solidarność polega na zrozumieniu, że ból i cierpienie są konsekwencjami opresji i że są ludzie, którzy doświadczyli jej na dole i wciąż mają siłę, by z nią walczyć. # # Solidarność może być realizowana poprzez aktywizm i zaangażowanie polityczne. Solidarność to nie tylko bycie „miłym” dla ludzi uciskanych i niestosowanie wobec nich przemocy. Chodzi również o bycie aktywnym politycznie na rzecz grup, które są uciskane w naszym społeczeństwie. Aktywizm, który często wiąże się z przemawianiem lub pisaniem czegoś, jest ważną częścią realizacji solidarności. Zaangażowanie polityczne może oznaczać wiele rzeczy, w zależności od kontekstu. W niektórych przypadkach może to być po prostu głosowanie lub udział w proteście. W innych może oznaczać przekazanie pieniędzy na cele charytatywne lub poświęcenie swojego czasu.
Solidarność to potężna siła, która skierowana na tych, którzy są uciskani, może stworzyć zmiany w naszym społeczeństwie. Można ją realizować poprzez aktywizm i zaangażowanie polityczne. Ale przede wszystkim chodzi o zrozumienie opresji i zrozumienie ludzi, którzy są uciskani w naszym społeczeństwie.