OPOWIADANIA DO SŁUCHANIA JUNIORA.PL

Seria opowieści, które pomagają w nauce rozwoju zrozumienia ze słuchu. Do opowiadań dołączono zestaw plansz z ilustracjami, które dzięki zaangażowaniu analizatora wzrokowego, dodatkowo wspierają proces rozumienia. Źródło: https://juniora.pl/pomoce-dydaktyczne-przedszkole-c-77.html

SKU: 7

Opis

Zestaw pomaga w rozwoju funkcji słuchowych, a w szczególności:

  • rozumienie tekstu słuchanego,
  • pamięć słuchową,
  • różnicowanie pytań.

Parametry

Dystrybucja Juniora.pl