Świadkowie

Grzegorz Popielczyk

Grzegorz Popielczyk – przewodniczący „Solidarności” w Żyrardowie. Internowany podczas stanu wojennego, a następnie wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Jerzy Wartak

Jerzy Wartak – górnik, podczas stanu wojennego uczestnik spacyfikowanego przez władze strajku w kopalni „Wujek”, skazany na 3,5 roku więzienia.

wietaszka_2

Jerzy Wieteszka – fotograf „Solidarności”, fotograf i poeta, z powołania humanista, z konieczności chemik. Autor książki „Byłem jednym z Was. Album 1982-1989″. Bohater spotu „Skarb Solidarności”. Zmarł 24 stycznia 2015 roku.

Ligia Urniaz-Grabowska

Ligia Teresa Urniaż-Grabowska – ur. 25 IX 1937 w Warszawie. Od 1980 bliska współpracowniczka ks. Jerzego Popiełuszki. W XI 1981 dotkliwie pobita przez „nieznanych sprawców”. 13 XII 1981 – II 1982 ukrywała się w Warszawie. W VI 1982 aresztowana i przez 2 tyg. przetrzymywana w aresztach milicyjnych w Warszawie, w VII 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia Darłówku, 23 XII 1982 zwolniona. 1982-1989 działaczka Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Warszawie. W 1983, po zamordowaniu przez MO Grzegorza Przemyka, opiekowała się jego matką Barbarą Sadowską, występowała jako świadek w procesie.

Wlodzimierz Domagalski-Labedzki

Włodzimierz Domagalski-Łabędzki – ur. 4 V 1957 w Łodzi. IX 1980 – 1981 działacz NZS na UŁ, I/II 1981 uczestnik strajku studentów łódzkich uczelni o rejestrację NZS, współorganizator samokształcenia w łódzkim środowisku studenckim, organizator kolportażu wydawnictw podziemnych, organizator drukarni i Radia SW, nadawca audycji radia podziemnego na terenie Łodzi. 1987-1989 redaktor podziemnych pism: „Wolność”, w 1988 „Unia”, 1989-1990 „Solidarność Walcząca” (Poznań). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

maria klinert
Wanda Maria Klinert (obecnie Schultz) - ur. 4 I 1951 w Pruszkowie. Od XII 1980 w „S”, w V 1981 delegat na zebranie Oddziału Pruszków, wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału „S” Regionu Mazowsze. Współorganizatorka sieci kolportażu wydawnictw podziemnych, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę w kościele św. Edwarda w Pruszkowie (ks. Roman Indrzejczyk), organizatorka, kierownik siatki informacyjnej TKO „S”, 1982-1984 łączniczka ze Zbigniewem Bujakiem, organizatorka lokali konspiracyjnych oraz emisji Radia „S”. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).Fratczak

Krzysztof Frątczak - pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, uczestnik i organizator strajków, aktywny działacz Duszpasterstw Ludzi Pracy, organizator i kolporter wydawnictw podziemnych. Obecnie członek Zarządu Regionu „Solidarność” Ziemia Łódzka.

Sonik

Bogusław Sonik – współpracownik KOR, współzałożyciel Studenckich KomitetówSolidarności w Krakowie, internowany, od 1983 na emigracji, organizator pomocy dla podziemnych struktur „S” i dziennikarz m.in. Sekcji Polskiej RFIi BBC. Współcześnie polski europarlamentarzysta (2004-2014).

Łopiński

Maciej Łopiński – dziennikarz, po 13 XII 1981 zwolniony z pracy w wyniku weryfikacji, objęty zakazem wykonywania zawodu. Następnie redaktor podziemnej edycji pisma „<Solidarność>. Pismo Regionu Gdańskiego” oraz członek zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Obecnie poseł na Sejm RP.Różycki

Waldemar Ludomir Różycki  - szef grupy specjalnej, współpracującej z Grupami Oporu Solidarni. Obecnie księgarz (od 2010 roku wiceprezes Izby Księgarstwa Polskiego) i działacz społeczny.

IMG_6615

Paweł Badzio – szef jednej z Grup Oporu Solidarni, dziennikarz Podziemnego
Radia Solidarność. Obecnie dziennikarz m.in. Radia „Solidarność” na
antenie Radia WNET i szef Stowarzyszenia Podziemnego Radia „Solidarność” – „O wolność przekazu”.