Sympozjum „Miłość i przebaczenie w rządzeniu” (Georgetown University, Washington)

W dniach 13-14 listopada na Georgetown University w Waszyngtonie (USA) odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum “Love and Forgiveness in Governance” (Miłość i przebaczenie w rządzeniu) współorganizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach projektu Skarb Solidarności. 

Miłość i przebaczenie są dwoma uniwersalnymi wartościami obecnymi wśród społeczności całego świata. Nie są one zależne od rasy, kultury, czy narodowości. Podczas gdy doświadczenie uczy, że przywódcy polityczni każdego szczebla mogą uosabiać, bądź wbudowywać rozmaite aspekty miłości i przebaczenia w swoją pracę, sympozjum zapewni przestrzeń dla pogłębionej analizy teoretycznej nad rolą miłości i przebaczenia w rządzeniu. Sympozjum jest organizowane przez wspólnotę Sant’Egidio, Berkley Center działające przy uniwersytecie Georgetown, Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych uniwersytetu Seton Hall, Centrum Praw Człowieka i Obywatela na uniwersytecie Notre Dame, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fetzer Institute. Na sympozjum będą obecni międzynarodowi praktycy, przedstawiciele świata nauki oraz osoby, które swoim życiem i doświadczeniem pokazują potęgę i potencjał miłości. Pozwoli to na pogłębienie naszego rozumienia  tego, jak oba zjawiska wpływają na osoby rządzące a także na procesy polityczne na całym świecie.

 Więcej informacji wraz ze szczegółowym planem konferencji