„Strażnik Pamięci” – konkurs tygodnika „Do Rzeczy”

Centrum Myśli Jana Pawła II zostało finalistą konkursu „Strażnik Pamięci” tygodnika „Do Rzeczy” w kategorii INSTYTUCJA. W tej kategorii  nagroda przyznawana jest muzeom, stowarzyszeniom, fundacjom, lub organizacjom, które podjęły nowe inicjatywy służące realizacji celów konkursu. Finalistów wyłoniła Kapituła Strażnika Pamięci spośród propozycji nadesłanych przez czytelników. 
Centrum Myśli Jana Pawła II zostało docenione za pracę na rzecz zachowania pamięci o Janie Pawle II, patronie polskiej wolności i solidarności, oraz propagowanie twórczości Karola Wojtyły. W nominacji został także wspomniany projekt „Skarb Solidarności” mający na celu przywrócenie Polsce i Światu pamięci o tym niezwykłym wydarzeniu jakim była „Solidarność”, poszukujący jej duchowych korzeni solidarności i zachęcający by wcielić ją w życie.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: http://dorzeczy.pl/straznik-pamieci/