Seminarzyści

Łukasz Małecki-Tepich

Łukasz Małecki-Tepicht, absolwent i doktorant nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W sektorze publicznym pracuje od 2003 roku. Uczestnik projektów badawczych i ewaluacyjnych na rzecz sektora publicznego i organizacji pozarządowych.
Jest Dyplomowanym Audytorem Sektora Publicznego, członkiem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych oraz absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu i Administracji Instytutu Zarządzania przez Wartości.
Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę dobrego rządzenia (good governance), w tym w szczególności partycypacji i dialogu oraz lepszego stanowienia prawa (better regulation).
Prywatnie: żonaty oraz ojciec dwóch córek. W nielicznych wolnych chwilach rozwija zainteresowanie fotografią cyfrową.

Anna Maria Geller

Anna Maria Geller jest absolwentką studiów licencjackich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, obecnie kończy studia w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz socjologia stosowana i antropologia społeczna. Stypendystka na University of Ottawa – Human Rights and Conflict Studies Program.
Do jej głównych zainteresowań naukowych należą: rozwiązywanie konfliktów i procesy pokojowe, działania na rzecz pojednania oraz gender studies, zwłaszcza w kontekście stosunków międzynarodowych.
Od kilku lat silnie związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych, działających w obszarze edukacji nieformalnej, przede wszystkim Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Forum Dialogu, z którymi współpracuje jako trenerka. Szczególnie ważne jest dla niej wspieranie samorządności uczniowskiej oraz kształtowanie postaw otwartości na odmienność.
W wolnym czasie można ją zastać na pokładzie jachtu lub żaglowca, bo żeglarstwo jest jej największą pasją. Łączy podróżowanie, współdziałanie z ludźmi, zdobywanie nowych umiejętności i pokonywanie własnych słabości.

Pawel Laczkowski

Paweł Łączkowski, z zawodu radca prawny, z zamiłowania trener i publicysta.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomową Szkołę Liderów Politycznych w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
Przez kilka lat był konsultantem w dziale prawnym Deloitte, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną. Ekspert z zakresu transferu wiedzy do gospodarki, współpracujący z Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym oraz Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Autor i wydawca programów publicystycznych, reportaży (m.in. o międzynarodowym Ekspresie Solidarności w 2008 r.) oraz filmów dokumentalnych, w tym „Nie byliśmy bohaterami – strajk oczami kobiet”, przygotowanego dla Europejskiego Centrum Solidarności na obchody XXX rocznicy Sierpnia 80’. Zaangażowany społecznie w działalność Instytutu Tertio Millennio. Współinicjator i współorganizator „Debat Poznańskich”.
Lubi aktywny tryb życia, niegdyś squash oraz kajakarstwo, a obecnie wszelkie możliwe ćwiczenia z kilkumiesięcznym Synem, którego jest największym fanem. Wszystko co powyżej opisane jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki ukochanej Żonie o anielskiej wprost cierpliwości.

Jowita Radzinska

Jowita Radzińska, z wykształcenia filozofka i socjolożka. Aktualnie doktorantka w Zakładzie Etyki w Instytucie Filozofii UW. Naukowo zajmuje się badaniem idei solidarności, przygotowuje pracę doktorską pod tytułem Solidarność: znaczenie w historii idei i funkcje w życiu publicznym, w której zamierza podjąć się analizy pojęcia oraz odpowiedzi na pytanie o miejsce w uniwersum wartości i praktyczne implikacje. Interesują ją szczególnie tematy na pograniczu aksjologii i socjologii: etyka biznesu i marketingu, socjologia moralności, gender studies.
Zawodowo badaczka opinii i rynku, specjalizuje się w badaniach jakościowych, także z wykorzystaniem najnowszych technologii. Chętnie podejmuje się realizacji projektów w obszarze społecznym i politycznym. Badania i konsultacje strategiczne prowadzi w ramach Probe Poland.
Największa, choć lekko już miniona, pasja to żeglarstwo. Jest instruktorem i emerytowanym KWŻetem. Zdarza się, że prowadzi jeszcze zajęcia w ramach kursów na instruktora PZŻ. Z trudem unika żagli jako jedynych wakacji.
Czasami podejmuje wyzwanie autentycznego bycia w teraźniejszości i kontempluje robienie „nic”.

Maria Szymborska

Maria Szymborska – jest socjologiem, ukończyła dwie ścieżki specjalizacyjne – Historię idei i Politykę społeczną – specjalista do spraw organizacji pozarządowych – na kierunku Stosowane nauki społeczne w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Obecnie jest studentką Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu antropologii polityki. W ramach studiów prowadziła zajęcia z Historii idei.
Pracowała jako asystentka Sekretarza Stanu w KPRM; od 2010 do 2013 roku w Projekcie Społecznym, gdzie odpowiadała za kontakty z Ukrainą, organizację wydarzeń i kwestie związane z promocją sportu powszechnego i wolontariatu sportowego. W 2012 roku współprowadziła proces partycypacyjnego tworzenia diagnozy, a następnie pisania strategii rozwoju sportu dla Mrągowa. W 2013 roku diagnozowała sytuację sportu w województwie warmińsko-mazurskim. Brała udział, m.in. w ewaluacji projektu skweru sportów miejskich dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej, badaniach „Orlików”, ewaluacji projektu „Kibice razem”, badaniu projektów społecznych UEFA podczas turnieju UEFA EURO 2012™i innych.
Obecnie pracuje w Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

piotr czekierda

Piotr Czekierda, wrocławski przedsiębiorca i społecznik. Współtwórca wrocławskiego Cydru Meli Melum, współzałożyciel Collegium Wratislaviense – wiodącego ośrodka edukacji spersonalizowanej, pomysłodawca Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. Projekty realizował zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. we Francji, Niemczech, Malcie, Litwie, Izraelu, Słowenii, Białorusi.
Z wykształcenia jest politologiem, studiował także filozofię i biznes, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz IESE Business School w Barcelonie. W latach 2006 – 2008 był tutorem Programu Liderzy PAFW realizowanego przez Stowarzyszenie „Szkoła Liderów” założonego przez prof. Zbigniewa A. Pełczyńskiego. Był autorem pierwszych programów tutoringowych we Wrocławiu oraz inspiratorem powołania Kolegium Tutorów.
Jego pasją są jazz, blues i koszykówka. Prywatnie szczęśliwie żonaty, tata trójki dzieci.

malgorzata falkowska-warsz

Małgorzata Fałkowska-Warska – socjolog, absolwentka ISNS UW, współpracownik Instytutu Spraw Publicznych oraz berlińskiej Kreisau-Inititative.
Zawodowo zajmuje się edukacją obywatelską, a prywatniewychowywaniem dwójki maluchów. Lubi chodzić po górach, gotować i nadrabiać ciągłe zaległości książkowe. Nieustannie przymierza się do ski-tourów i nauki tenisa.

Michal Gawrilow

Michał Gawriłow, student historii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywista wielu organizacji. Stanowczo zbyt zabiegany. Szczęśliwy, że odnalazł swoje miejsce w Kościele. Miłośnik Josepha Ratzingera i pierwszych wieków chrześcijaństwa. Chciałby kiedyś napisać wszystkie teksty jakie obiecał.
Reprezentant ciekawego zjawiska wynaradawiania się polskiej prawicy.

Mikolaj Achremczyk

Mikołaj Achremczyk – lekarz. W trakcie specjalizacji z interny w Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Szpitala na ulicy Banacha w Warszawie. Pracownik Banku Szpiku przy Klinice, gdzie praktykowana jest konkretna solidarność.
Przez wiele lat związany ze wspólnotą z Taize, zaangażowany w projekty Wspólnoty.
W obecnym semestrze uczestnik Programu Karol Wojtyła Fellowship w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wladyslaw Jozwicki

Władysław Jóźwicki – ukończył z wyróżnieniem magisterskie studia politolo-giczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w Wielkiej Brytanii, gdzie z wyróżnieniem uzyskał stopień BA in Political and International Studies with Joint Degree na Uniwesytecie Middlesex w Londynie.
Autor licznych publikacji z teorii polityki, filozofii kultury oraz prawa. Pracuje nad interdyscyplinarnym doktoratem z prawa konstytucyjnego, teorii prawa i integracji europejskiej.