Nagrania audio

22 marca

10.00-11.30

Dr Sebastian Duda

11.45-13.15

Prof. Czesław Porębski

14.30-16.00

Dr Elżbieta Ciżewska

Duchowe korzenie Solidarności

Solidarność ma korzenie w chrześcijaństwie (św. Paweł) i w innych wielkich religiach (hinduizm). Nie są to jakieś abstrakcyjne idee, ale idee, które stworzyły największe ruchy wyzwolenia społecznego XX wieku (Gandhi, Martin Luter King, Havel).

Jakie są cechy charakterystyczne osób zdolnych do budowania solidarności? Czy musimy prosić o wybaczenie i wybaczać tym, którzy czynią zło, aby budować wspólnotę? Jaką rolę w solidarności, miłości i przebaczeniu odgrywa duchowość? Jakie jest powiązanie między solidarnością a cierpieniem i/lub poświęceniem, winą, zdradą i sprawiedliwością?

Przyjrzymy się sylwetkom praktyków solidarności, zwracając szczególną uwagę na postacie św. Pawła, Gandhiego, Martina Luthera Kinga. Nasze rozważania uzupełni krytyczna lektura fragmentów Burzy Szekspira i poezji Zbigniewa Herberta.

Prof. Cz. Porębski – zapis seminarium:

Dr E. Ciżewska – zapis seminarium:

12 kwietnia

14.00-15.30

prof. Jacek Kopciński

15.45-17.15

Dr hab. Dariusz Gawin

Polskie doświadczenie solidarności

Solidarność ma korzenie w uniwersalnych religiach, ale jakie są jej polskie kształty? Do tej pory mówiliśmy o doświadczeniu duchowym, to seminarium było poświęcone dwu innym doświadczeniom: doświadczeniu artystycznemu (Zbigniew Herbert) i doświadczeniu (anty)politycznemu (Jacek Kuroń i Adam Michnik). Co te doświadczenia różni, a co je łączy?

Nasze refleksje zaczynamy od Herberta i jego wizji ludzkiej wspólnoty – czym jest solidarność dla polskiego poety? Czym współczucie, wierność, przebaczenie? Paradoksalnie doświadczenie artystycznie nie znajduje się daleko od doświadczenia politycznego, gdyż poezja zajmowała w PRL bardzo ważną rolę. Adam Michnik pasował Herberta na narodowego wieszcza, zaś ulubionym wierszem Kuronia było „Przesłanie Pana Cogito”.

Druga cześć seminarium dotyczy wizji Jacka Kuronia. Rozmawiamy o osobach współtworzących ruch społeczny „Solidarność” oraz o społeczno-ideowym kontekście, w jakim się pojawiła. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jaka jest relacja między osobami będącymi polskimi wzorcami solidarności a samym ruchem „Solidarność”? W jaki sposób osoby te wykazują miłość i przebaczenie w praktyce? Jakie są konieczne warunki dla istnienia solidarności lub utrzymania jej ciągłości? Czy solidarność zawiera odwołanie do transcendencji, czy też jest wyłącznie manifestacją cnoty lub szczególną formą kapitału społecznego?

Ważną postacią jest ks. Jerzy Popiełuszko, którego osobie przyglądamy się ze szczególną uwagą.

Prof. J. Kopciński – zapis seminarium:

Dr hab D. Gawin – zapis seminarium:

10 maja

10.00-11.30

Dr Marek Rymsza

11.45-13.15

Dr Paweł Rojek

Transformacyjna siła solidarności

Ostatnie seminarium poświęcone jest wpływowi solidarności na świat. Po rozważeniu uniwersalnych i polskich korzeni solidarności, zastanawiamy się nad jej wpływem na rzeczywistość społeczną i polityczną. Na podstawie doświadczeń ruchu społecznego „Solidarność”, poszukamy wpływu solidarności na państwo i prawo, na ekonomię i politykę społeczną oraz na debatę publiczną.

Oto dylematy nad jakimi się zastanawiamy: W jaki sposób osoby zaangażowane w projekt powinny reagować na wzorce solidarności?  W jaki sposób koncepcja i doświadczenie solidarności są przez nich odbierane i jakie to ma znaczenie dla ich życia? Czego możemy nauczyć się z tego przypadku? Jak możemy go zastosować w sektorze administracyjnym? W jaki sposób koncepcja solidarności powinna być brana pod uwagę w działaniach instytucji rządowych?

Dr M. Rymsza – zapis seminarium:

Dr P.  Rojek – zapis seminarium:

Jako uzupełnienie seminariów, 28 maja 2014 roku na 1Piętrze odbyło się master class z prof. Danielem Philpottem „Just and Unjust Peace” dla uczestników projektów Skarb Solidarności i Karol Wojtyla Fellowship. Dyskutowano o możliwości pojednania i jego warunkach w kontekście społeczno-politycznym.