Filmy

Prezentujemy filmy o solidarności z udziałem naszych świadków i ekspertów.

 • “Embodying Love and Forgiveness in Society’s Political Processes”, w ramach międzynarodowego sympozjum “Miłość i przebaczenie w rządzeniu”, które odbyło się w dniach 13-14 listopada 2014 na Georgetown University w Waszyngtonie (USA).

 •  Wywiad z Wanda Marią Klinert (obecnie Schultz), ur. 4 I 1951 r. w Pruszkowie. Od XII 1980 w „S”, w V 1981 delegat na zebranie Oddziału Pruszków, wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału „S” Regionu Mazowsze. Współorganizatorka sieci kolportażu wydawnictw podziemnych, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę w kościele św. Edwarda w Pruszkowie (ks. Roman Indrzejczyk), organizatorka, kierownik siatki informacyjnej TKO „S”, 1982-1984 łączniczka ze Zbigniewem Bujakiem, organizatorka lokali konspiracyjnych oraz emisji Radia „S”. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

 • Wywiad z Krzysztofem Frątczakiem,  pracownikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, uczestnikiem i organizatorem strajków, aktywnym działaczem Duszpasterstw Ludzi Pracy, organizatorem i kolporterem wydawnictw podziemnych. Obecnie członkiem Zarządu Regionu „Solidarność” Ziemia Łódzka.

 • Wywiad z Maciejem Łopińskim, dziennikarzem, po 13 XII 1981 zwolnionym z pracy w wyniku weryfikacji i objętym zakazem wykonywania zawodu. Następnie redaktorem podziemnej edycji pisma „<Solidarność>. Pismo Regionu Gdańskiego” oraz członkiem zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Obecnie posłem na Sejm RP.

 • Wywiad z Waldemarem Ludomirem Różyckim, szefem grupy specjalnej, współpracującej z Grupami Oporu Solidarni. Obecnie księgarzem (od 2010 roku wiceprezes Izby Księgarstwa Polskiego) i działaczem społecznym.

 • Wywiad z Pawłem Badzio, szefem jednej z Grup Oporu Solidarni, dziennikarzem Podziemnego Radia Solidarność. Obecnie dziennikarzem m.in. Radia „Solidarność” na antenie Radia WNET i szefem Stowarzyszenia Podziemnego Radia „Solidarność” – „O wolność przekazu”.

 • Wywiad z Bogusławem Sonikiem, współpracownikiem KOR, współzałożycielem Studenckich Komitetów Solidarności w Krakowie, internowanym, od 1983 na emigracji, organizatorem pomocy dla podziemnych struktur „S” i dziennikarzem m.in. Sekcji Polskiej RFI i BBC. Współcześnie polskim europarlamentarzystą (2004-2014).

 • Zapis wideo międzynarodowego seminarium eksperckiego Prawda i pojednanie po „Solidarności”, Andrea Bartoli, Jan Kubik oraz Daniel Philpott. (wersja z polskimi napisami).

 • Wywiad z Lechem Wałęsą, współzałożycielem i przywódcą „Solidarności”, przeprowadzony specjalnie dla projektu „Skarb Solidarności”:

 • Rzeczpospolita. Historia Polski historią Jana Pawła II

 • Uganda: The Challenge of Forgiveness.


Film Daniela Philpotta

 • System09. Bez święta.

[ TVP ]

Film Andrzeja Horubały i Wojciecha Klaty.
Udział biorą m.in. Grzegorz Popielczyk i Michał Łuczewski.

 • Republika solidarności. Przegląd tygodnia: Elżbieta Ciżewska i Michał Łuczewski

 • Solidarność dla świata. Przegląd tygodnia: Gerald Beyer i Michał Łuczewski

 • Ukraina i solidarność. Debata 1piętra: Henryk Wujec, Tomasz Kempski, Marcin Nowak