Teksty

Prezentujemy teksty, które pokazują duchowy wymiar solidarności.

Paweł Rojek  „Mobilizacja i transformacja. Prawdziwie integralna teoria solidarności”
[PDF]

Monika Gabriela Bartoszewicz „Odnowić oblicze ziemi. Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II”
[PDF]

Marta Kwaśnicka „Andrzej Kijowski – projekt niedokończony”
[PDF]

Zbigniew Stawrowski „Solidarność, miłosierdzie, sprawiedliwość”
[PDF]

Marek Rymsza „Polska samorządna jako urzeczywistnienie doświadczeń Ruchu Solidarności”
[PDF]

Rozdział książki Elżbieta Hałas, „Symbole w interakcji”, Warszawa 2001: Oficyna Naukowa, s. 316-336.
[PDF]

Jan Paweł II o solidarności
[ PDF ]
(oprac. Łukasz Kobeszko)

Jan Paweł II o podmiotowości
[ PDF ]
(oprac. Łukasz Kobeszko)

Michał Łuczewski „Solidarność: socjalizm z boską twarzą”
[ link zewnętrzny ]

Michał Łuczewski, Michał Sokulski „Integralna teoria Solidarności”
[ PDF ]

Zbigniew Stawrowski „Jan Paweł II a solidarność”
[ link zewnętrzny ]

Zbigniew Stawrowski „O zapomnianej solidarności”
[ link zewnętrzny ]

Zbigniew Stawrowski „Solidarność a idea doskonałej wspólnoty”
[ link zewnętrzny ]

Zbigniew Stawrowski „Solidarność znaczy więź”
[ PDF ]

Elżbieta Ciżewska „Religijność Solidarności okiem socjologa”
[ PDF ]

Gerald Beyer „What Ever Became of Solidarity”
[ PDF ]

Gerald Beyer „Solidarity and Occupy Wall Street: A Tale of Two Movements”
[ PDF ]

Dariusz Gawin „Solidarność – mit, który przemija czy fundament polskiej polityczności”
[ link zewnętrzny ]

Dariusz Gawin „Sierpień 1980 w świetle tradycji republikańskiej”
[ link zewnętrzny ]

Dariusz Karłowicz „Solidarność jako Kościół”
[ link zewnętrzny ]

Zdzisław Krasnodębski „Koniec pokolenia Solidarności”
[ link zewnętrzny ]

Zdzisław Krasnodębski „Jedno z najbardziej polskich słów”
[ link zewnętrzny ]

Paweł Kuczyński „Oblicze prawdy. Wspomnienie o Janie Strzeleckim”
[ PDF ]

Jadwiga Staniszkis „Millenarystyczna Solidarność”
[ PDF ]